Rezervatia Scaunul Rotund

Rezervatia Scaunul Rotund

Rezervatia Naturala Scaunul Rotund a fost infiintata in anul 1995 prin Hotararea nr. 13/1995 a Consiliului Judetean Harghita si legiferata prin Legea 5/2000 pozitia 2.479, anexa II, fiind incadrata in categoria IV IUCN – rezervatie naturala.

In conformitate cu Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, „rezervatiile naturale sunt acele arii naturale protejate ale caror scopuri sunt protectia si conservarea unor habitate si specii naturale importante sub aspect floristic, faunistic, forestier, hidrologic, geologic, speologic, paleontologic, pedologic”.

Scopul managementului Rezervatiei Naturale Scaunul Rotund este acela de a conserva elemente importante din punct de vedere biotic si abiotic.

Rezervatia Naturala Scaunul Rotund prezinta componente complexe din punct de vedere geomorfologic, geologic, peisagistic, carstic si botanic, avand drept scop principal protectia depozitelor de travertin, dar si a biodiversitatii biologice, conform reglementarilor Legii nr. 462/2001 pentru aprobarea OUG nr. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, art. 5 alin. 2 si Anexa 1.

Rezervatia naturala Scaunul Rotund are planul de management si regulamentul de functionare elaborate de custodele Romaqua Group S.A. Borsec si avizate de Academia Romana.