Habitate

Habitate

Habitatul „Izvoare petrificate cu formare de travertin” reprezinta obiectul conservarii sitului ROSCI0252 si a ariei protejate de importanta nationala administrate de Romaqua Group SA, in suprafata de 112,8631 ha. Totalul suprafetei habitatului 7210* in Romania este de 11.527 ha, respectiv cca 0.03% din suprafata europeana a habitatului de 35954 ha.

Existenta acestui habitat presupune simultan:

a) o formatiune calcaroasa (Seria de Rebra), ca sursa primara de carbonat de calciu;

b) prezenta CO2 care mareste capacitatea de dizolvare a apelor subterane;

c) ape subterane cu continut ridicat de carbonat de calciu, circulatia acestor ape carbonatice spre suprafata si emergentele lor;

d) depunerea carbonatului de calciu cu formare de travertin vreme indelungata si dezvoltarea unor plante specifice (Cratoneurion).

Suprafata ocupata de habitat este foarte mica, in mare parte datorita captarii izvoarelor minerale in diverse scopuri (apa minerala imbuteliata, crearea de spatii destinate tratamentului anumitor afectiuni). Spre deosebire de habitatele situate la altitudini mai mari (unde pot fi intalnite speciile edificatoare ale habitatului), acest habitat a fost observat la altitudinea aproximativa de 1000 m. Din acest motiv si speciile componente sunt caracteristice etajului de vegetatie din zona si se observa patrunderea de specii din habitatul adiacent de padure de conifere si de amestec cu fag, insa majoritatea speciilor sunt hemicriptofite si adaptate la cresterea in zone cu un continut ridicat de umiditate, unele specifice habitatelor de margine de ape: Telekia speciosa, Equisetum palustre, Dipsacus pilosum, Angelica sylvestris sau Caltha palustris. Patul izvoarelor este tapetat de muschiul caracteristic Cratoneuron.

_Borsec 1 -Triton

Izvoarele din zona Borsec nu au un debit foarte mare, aspectul acestora fiind sub forma unor benzi longitudinale cu latimea de maxim 100 cm (izvorul Pierre Curie) sau sub forma unor zone baltite in jurul punctului de izvorare (Izvorul Zanelor).

Statutul de conservare a acestui habitat in zona Izvorul Zanelor este nefavorabil din cauza impactului antropic din zona, a imixtiunii speciilor de plante din zonele adiacente, a inlocuirii speciilor identificatoare si caracteristice cu cele de buruienisuri. Impactul crescut este dat de pasunatul cu vite si oi care distrug stratul de muschi si stratul calcaros depus. Zona baltita este astfel mocirlita de animale. In sezonul secetos, suprafata baltita se reduce mult si este astfel si mai afectata de imixtiunea altor specii si de animalele domestice. Zona de varsare a izvorului este captata intr-un bazin betonat, ceea ce duce la pierderea suprafetei naturale a izvorului. Depunerile de tuf sunt foarte vizibile pe resturile vegetale din bazin.

_Valea cu Borviz