Stiri

Stiri

Comunicarea reprezinta instrumentul principal pentru implementarea scopurilor legate de protectia naturii in general si cele legate de Natura 2000 in special.

Lipsa comunicarii si lipsa informarii au dus la probleme deosebite legate de implementarea retelei Natura 2000 in multe tari din Europa, in timp ce comunicarea si implicarea stakeholderilor inca de la inceputul crearii retelei Natura 2000 s-a dovedit capabila sa accelereze procesul in tarile in care comunicarea a fost bine planificata si implementata in permanenta.

Alaturi de problemele de acces la informatii si cunostinte privind situl Natura 2000 Toplita – Scaunul Rotund Borsec si de problemele institutionale ale custodelui sitului (Romaqua Group) se evidentiaza si problemele de atitudine ale factorilor interesati (stakeholderilor) fata de situl Natura 2000, toate acestea reprezentand principalele aspecte care influenteaza managementul sitului si starea actuala de conservare favorabila a habitatului prioritar si a celor trei specii de importanta comunitara protejate din sit.

Cu privire la problemele de atitudine, se evidentiaza urmatoarele aspecte principale:

  • Lipsa de informare a factorilor interesati (in special a populatiei locale si a mediului de afaceri din zona Toplita – Borsec) cu privire la statutul de sit Natura 2000 al ariei protejate Toplita – Scaunul Rotund Borsec, si cu privire la obligatiile ce decurg din aceasta, si posibilitatile de valorificare a statutului de sit al zonei.Astfel se constata ca:
   • nivelul redus de constientizare a populatiei locale si a mediului de afaceri cu privire la avantajele ce decurg din declararea zonei ca sit Natura 2000, face ca acestia sa perceapa statutul de sit Natura 2000 ca un element cu implicatii
   • nivelul redus al culturii ecologice la nivelul populatiei locale si a turistilor, dublat de interesul scazut pentru conservarea naturii, duc la adoptarea unor comportamente negative fata de habitatul prioritar protejat in sit si fata de cele trei specii protejate in sit; in cazul speciilor, un aspect aparte il constituie faptul ca acestea (lup, urs si ras) sunt carnivore mari percepute in zonă ca o amenintare.
  • Lipsa cunostintelor la nivelul autoritatilor publice locale/judetene cu privire la posibilitile de valorificare a statutului de sit Natura 2000 a zonei.Lipsa infrastructurii de vizitare adecvata a sitului, dublate de cresterea ocazionala a numarului de turisti – duc la practicarea turismului haotic, cu efecte potential negative in special asupra starii de conservare favorabila a habitatului prioritar.

Schimbarile dorite de custodele Romaqua Group, cu privire la stakeholderi, sunt:

   • Acumulare de noi cunostinte prin informare,
   • Schimbarea de atitudine,
   • Schimbarea de comportament si motivarea pentru actiune.

In aceasta etapa in care oamenii au cunostinte limitate privind reteaua Natura 2000 am considerat ca este adecvat sa se realizeze mai intai informarea corecta si ulterior sa se puna accentul pe schimbarea atitudinii si a comportamentului.

Astfel obiectivele de comunicare sunt urmatoarele:

   • Cunoasterea de catre stakeholderi a statutului de sit Natura 2000 instituit pentru aria protejata Toplita – Scaunul Rotund Borsec (obiectiv de informare),
   • Intelegerea rolului si semnificatiei unui sit natura 2000 in practica (obiectiv de informare),
   • Eliminarea temerilor stakeholderilor (obiectiv de schimbare de atitudine),
   • Acceptarea statutului de sit Natura 2000 instituit pentru aria protejata Toplita – Scaunul Rotund Borsec, si implicit al planului de management ce va fi realizat pentru sit (obiectiv de schimbare de atitudine),
   • Motivare pentru participarea la activitatile de consultare, si implicarea in elaborarea Planului de management si acceptarea si sustinerea implementarii Planului de management (obiectiv de motivare/schimbare de comportament/actiune).

Actiunile de promovare si publicitate ale proiectului includ:

2 anunturi de presa, din care:

   • 1 anunt de presa la lansarea proiectului, in care vor fi prezentate obiectivele, activitatile, durata de desfasurare si rezultatele asteptate ale proiectului, modalitatile de implicate in proiect, precum si importanta proiectului pentru managementul sitului Natura 2000;
   • 1 anunt de presa la finalizarea proiectului, in care va fi trecuta in revista implementarea proiectului si vor fi prezentate rezultatele obtinute, o atentie deosebita acordandu-se prezentarii Planului de management al sitului si importantei implicarii comunitatilor locale in sprijinirea implementarii acestuia.

Actiunile specifice vor include: redactarea anunturilor de presa si contractarea unui ziar cu distribuire locala pentru publicarea anunturilor. Odata cu transmiterea anunturilor catre presa, fiecare anunt va fi transmis si catre Organismul Intermediar responsabil pentru implementarea proiectului (OI Sibiu) precum si Autoritatii de Management POS Mediu.

Anunturile de presa vor fi publicate si pe pagina web/sectiunea web a proiectului (www.romaqua-group.ro).

2 conferinte de presa, din care:

   • 1 conferinta la lansarea proiectului, ce a avut loc in data de 29.10..2014, in care au fost prezentate obiectivele, activitatile, durata de desfasurare, modul de implementare si rezultatele asteptate ale proiectului, modalitatile de implicare in proiect, precum si importanta proiectului pentru managementul sitului Natura 2000, 2 anunturi de presa publicate in ziarele locale;
   • 1 conferinta la finalizarea proiectului, in care vor fi prezentate rezultatele obtinute in urma implementarii proiectului, in special Planul de management al sitului, acordandu-se importanta si implicarii comunitatilor locale in sprijinirea implementarii acestuia.

Conferintele au fost concepute si dimensionate pentru 20 persoane, si se vor desfasura la sala de conferinte de la sediul din Borsec al beneficiarului proiectului/custodelui sitului (Romaqua Group).

Vor fi vizate ca grupuri tinta pentru conferintele de presa – reprezentantii presei locale si reprezentantii comunitatilor locale care sunt interesati de proiect, precum si factorii interesati care pot beneficia din experienta oferita sau se pot implica in derularea proiectului. La conferinte, in plus fata de cei 20 de participanti, vor participa si membrii custodelui sitului (Romaqua Group) precum si membrii UIP.

In cadrul conferintei de la finalizarea proiectului vor fi distribuite participantilor materiale informative realizate in cadrul proiectului: 20 Afise cu prezentarea valorilor sitului si a hartii sitului si 20 CD-uri ale Planului de management; aceste materiale vor fi realizate la activitatea E.2.2.

Articol Harghita Nepe

Anunt Conferinta presa 30 octombrie 2013

Conferinta informare si constientizare – 17 februarie 2015

Conferinta informare si constientizare – 18 februarie 2015

Conferinta de presa – 22 decembrie 2015