Media

Media

Suprafata ocupata de habitat este foarte mica, în mare parte datorita captarii izvoarelor minerale în diverse scopuri (apa minerala îmbuteliata, crearea de spatii destinate tratamentului anumitor afectiuni). Spre deosebire de habitatele situate la altitudini mai mari (unde pot fi întâlnite speciile edificatoare ale habitatului), acest habitat a fost observat la altitudinea aproximativa de 1000 m. Din acest motiv si speciile componente sunt caracteristice etajului de vegetatie din zona si se observa patrunderea de specii din habitatul adiacent de padure de conifere si de amestec cu fag, însa majoritatea speciilor sunt hemicriptofite si adaptate la cresterea în zone cu un continut ridicat de umiditate, unele specifice habitatelor de margine de ape: Telekia speciosa, Equisetum palustre, Dipsacus pilosum, Angelica sylvestris sau Caltha palustris. Patul izvoarelor este tapetat de muschiul caracteristic Cratoneuron.

Izvoarele din zona Borsec nu au un debit foarte mare, aspectul acestora fiind sub forma unor benzi longitudinale cu latimea de maxim 100 cm (izvorul Pierre Curie) sau sub forma unor zone baltite în jurul punctului de izvorâre (Izvorul Zânelor).

Statutul de conservare a acestui habitat în zona Izvorul Zânelor este nefavorabil din cauza impactului antropic din zona, a imixtiunii speciilor de plante din zonele adiacente, a înlocuirii speciilor identificatoare si caracteristice cu cele de buruienisuri. Impactul crescut este dat de pasunatul cu vite si oi care distrug stratul de muschi si stratul calcaros depus. Zona baltita este astfel mocirlita de animale. În sezonul secetos, suprafata baltita se reduce mult si este astfel si mai afectata de imixtiunea altor specii si de animalele domestice. Zona de varsare a izvorului este captata într-un bazin betonat, ceea ce duce la pierderea suprafetei naturale a izvorului. Depunerile de tuf sunt foarte vizibile pe resturile vegetale din bazin.